Novinky

AKTUÁLNĚ - Očkování proti chřipce
Publikováno 11. 09. 2020

Vzhledem k aktuální zvýšené poptávce distributor očkovací látky pozastavil přijímání objednávek.

 

Vakcíny objednané na začátku léta budou přednostně distribuovány praktickým lékařům, kteří také určí  - podle věku a vážných onemocnění  - který z pacientů musí být očkován a který počká na možnou další dodávku.


Pokud tedy máte o očkování zájem, je potřeba se obrátit na svého praktického lékaře.

Preventivní opatření šíření COVID-19 na vašem pracovišti
Publikováno 03. 09. 2020
 1. Zajistěte, aby vaše pracoviště byla čistá a hygienická.
 • Povrchy (např. stoly, židle) a předměty (např. telefony, klávesnice) musí být pravidelně ošetřeny dezinfekčním prostředkem.
 1. Připomínejte všem zaměstnancům, aby si pravidelně myli ruce mýdlem a používali vhodnou desinfekci.
 • Umístěte dezinfekční dávkovače rukou na viditelná místa na pracovišti.
 • Propagujte mytí rukou prostřednictvím plakátů.
 • Ujistěte se, že všechny osoby na Vašem pracovišti mají možnost umývat si pravidelně ruce.
 1. Sledujte aktuální informace a doporučení webu www.mzcr.czwww.mzv.cz.
 2. Zaměstnancům je nutné zdůrazňovat, že musí zůstat doma, i když mají jen mírné příznaky respiračního onemocnění (může se jednat o COVID-19).
 3. Umožněte zaměstnancům čerpání zdravotního volna, tzv. sick days.
‼️Mimořádné opatření zkracuje karanténní opatření na deset dní
Publikováno 02. 09. 2020

Informujeme, že na základě dostupných vědeckých poznatků a rozhodnutí Rady vlády pro zdravotní rizika Ministerstvo zdravotnictví přistupuje s účinností od 1. září ke zkrácení doby karantény a izolace ze 14 na 10 dnů.


Celý článek k opatření najdete ZDE.

Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Publikováno 27. 08. 2020

V případě, že se u zaměstnance neprojevují příznaky infekčního onemocnění, ale zaměstnavatel má z různých důvodů obavy, že zaměstnanec by mohl být potencionálně infekční (návrat z rizikové oblasti, kontakt s COVID pozitivní osobou, kontakt s osobou v karanténě apod.) je s ohledem na vykonávanou práci vhodné, aby zaměstnavatel z preventivních důvodů učinil některé z následujících opatření, směřujících k tomu, aby se zaměstnanec po určitou dobu (zpravidla 2 týdny) zdržoval mimo pracoviště a kolektiv spolupracovníků. K tomu lze využít tyto nástroje:

 

1) Zaměstnavatel se může dohodnout se zaměstnancem, že bude práci dočasně vykonávat mimo pracoviště zaměstnavatele (z jiného místa - například z domova). Protože jde o dohodu, na změnu místa výkonu práce (na práci z domova) není povinen druhý účastník pracovněprávního vztahu přistoupit.

 

2) Zaměstnavatel by provedl vhodný přesun v harmonogramu rozvržení směn a včas s tím seznámil zaměstnance, tj. 14 kalendářních dnů předem, nedohodl-li se se zaměstnancem jinak.

 

3) Je-li zaměstnanec připraven konat pro zaměstnavatele práci v místě výkonu práce a zaměstnavatel mu ji nebude přidělovat, aniž by zaměstnanec sám měl překážku v práci (například zaměstnanci není nařízena karanténa, ani není v dočasné pracovní neschopnosti, ale zaměstnavatel má jen určité obavy), jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku (§ 208 zákoníku práce).

 

4) Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na čerpání dovolené; obecně platí, že určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen oznámit zaměstnanci písemně alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době (§ 217 odst. 1 zákoníku práce). Bez dohody se zaměstnancem mu nemůže zaměstnavatel určit dovolenou „ze dne na den“. Za porušení povinností na úseku dovolené může orgán inspekce práce zaměstnavateli uložit pokutu až do výše 200 000 Kč (zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce).

 

Není-li využit v konkrétním případě žádný z výše uvedených nástrojů, pak je možné, aby zaměstnavatel vyhověl žádosti zaměstnance o poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy nebo platu.

Volné pracovní pozice
Publikováno 25. 08. 2020

Na stránkách naší partnerské polikliniky Poliklinika I.P.Pavlova aktuálně najdete šest volných pracovních pozic. Bližší informace ZDE.

SERIÁL: Žloutenka 3. část
Publikováno 20. 08. 2020

Návodů na správné mytí rukou jako prevenci proti novému typu koronaviru jste asi letos viděli mnoho. Správné mytí rukou je ale i prevence proti jiným onemocněním - třeba i proti některým typům žloutenky, jak se můžete dočíst ve třetím díle našeho seriálu o hepatitidě. 

SERIÁL: Žloutenka 2. část
Publikováno 07. 08. 2020

Ve druhém díle našeho seriálu o hepatitidě se podíváme, co může být zdrojem nákazy u jednotlivých typů žloutenky. 


Pitný režim
Publikováno 30. 07. 2020

Dnes nás čeká další parný den - nezapomínejte proto na pitný režim. Při nedostatku tekutin hrozí bolesti hlavy, únava, slabost. Nejlepší na doplnění tekutin je voda a minerální voda. 


Jak je to ale s pitným režimem a ochrannými nápoji na pracovišti? 

 • Zajištění pitné vody na pracovišti je povinností každého zaměstnavatele - stačí však jakákoliv pitná voda, tedy i ta z kohoutku. 
 • Na ochranný nápoj, jehož účelem je chránit lidský organismus před vlivy nadměrného tepla nebo zimy, má zaměstnanec nárok jen za určitých podmínek, daných legislativou. 
SERIÁL: Žloutenka 1. část
Publikováno 28. 07. 2020

Na 28. červenec každoročně připadá světový den hepatitidy neboli žloutenky. V souvislosti s tím jsme si pro vás připravili seriál o tomto virovém onemocnění. Postupně si řekneme, jaké jsou typy hepatitidy, jak se přenáší a jakou máte možnost prevence před tímto onemocněním jater. 

V souvislosti s onemocněním Covid-19 se ostatním nemoci upozadili, to ale neznamená, že ubrali na síle. Dle dat WHO podlehne celosvětově virovým hepatitidám každý rok více než 1,3 milionu lidí.

Prázdninový provoz ordinací
Publikováno 03. 07. 2020

V období prázdnin je provoz ordinací omezen z důvodů plánovaných dovolených lékařů. Termíny prohlídek mohou být delší než obvykle. Proto neodkládejte objednání na prohlídku na poslední chvíli. 

ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI - KDO, KDY, JAK?
Publikováno 26. 06. 2020

Další z častých dotazů, se kterými se na nás obracíte je proškolení zaměstnanců PRVNÍ POMOCI. Legislativa je v tomto směru velmi otevřená..

 • Dle legislativy by na každém pracovišti a na každé směně měl být minimálně jeden zaměstnanec proškolený, my však doporučujeme proškolit všechny nebo většinu zaměstnanců. 
 • Zákonem není stanovená forma školení. MEDIKAAL-TT nabízí možnost jak e-learningového školení, tak osobního workshopu, který doporučujeme upřednostnit.
 • Periodu školení ponechává zákona na zaměstnavateli. Ta by se měla odvíjet dle druhu činnosti a velikosti pracoviště. Námi doporučovaná perioda školení je každé dva roky.


Více ke školení první pomoci najdete ZDE.Ve středu 17.6.2020 nebudeme k zastižení.
Publikováno 16. 06. 2020

Ve středu 17. 6. 2020 se celá naše kancelář bude vzdělávat a školit, abychom byli zase o kousek lepší. Znamená to, že vám nemůžeme být k dispozici. Pokud s námi potřebujete něco řešit, obraťte se na nás prosím ještě dnes nebo ve čtvrtek. 

Novinky z kanceláře..
Publikováno 12. 06. 2020

Vypadá to, že se celý svět pomalu dává do pohybu a u nás v kanceláři už zase jedeme na plné obrátky! 


Naši operátoři jsou tady pro všechny vaše dotazy a objednávky, běží pracovnělékařské prohlídky i dohledy na pracovištích. Připravujeme pro vás také další čtvrtletník, tentokrát s novým designem. 


A na léto chystáme jednu novinku, na kterou se moc těšíme a brzy vám ji představíme! 

!! Důležitá informace !!
Publikováno 05. 06. 2020

Bohužel došlo k technickému problému na našem emailovém serveru a veškerá příchozí pošta během dnešního dne (5. 6. 2020) nám NEBYLA a pravděpodobně nebude doručena. Pokud jste nám tedy dnes posílali email, s velkou pravděpodobností nám nebyl doručen a prosíme, abyste jej zaslali znovu během pondělí. 

Velmi se omlouváme za komplikace, problém se snažíme co nejrychleji vyřešit.

 

Přejeme klidný víkend!

Co je dobré vědět než půjdete na pracovnělékařskou prohlídku?
Publikováno 04. 06. 2020

Protože pracovnělékařské prohlídky jsou již zpátky na denním pořádku, přinášíme k nim krátké, ale důležité info.


 • NA PROHLÍDKU S ČASOVÝM PŘEDSTIHEM

Na prohlídku je potřeba dorazit s určitým časovým předstihem (cca 10 min. před domluveným časem). Často je třeba řešit různé administrativní záležitosti, které je lepší zvládnout před samotným vyšetřením.

 • RODINNÁ ANAMNÉZA

Součástí prohlídky je rodinná anamnéza, kdy lékaři zjišťují onemocnění v nejbližší rodině. Je proto důležité tyto informace znát, případně si je dopředu zjistit. 

 • VÝPIS ZE ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE

Součástí každé vstupní, mimořádné či periodické pracovnělékařské prohlídky je výpis ze zdravotní dokumentace a pro lékaře je zásadním dokumentem pro vydání lékařského posudku. Podrobné informace k výpisu ze zdravotnické dokumentace naleznete na našich webových stránkách ZDE


Dny zdraví
Publikováno 28. 05. 2020

Na neděli 31. května letos připadá Světový den bez tabáku, který každoročně vyhlašuje Světová zdravotnická organizace (WHO) a upozorňuje tak na rizika spojená s užíváním tabáku. 


MEDIKAAL-TT v rámci svých nadstandardních služeb nabízí informační stánky pro DNY ZDRAVÍ. Dny zdraví můžete jako firma uspořádat pro své zaměstnance. My pro vás zajistíme vyšetření znamének, podologické vyšetření nebo protikuřácký koutek (přednáška + informační koutek).


Bližší informace naleznete ZDE nebo se nám ozvěte na email info@medikaal.cz.


Máme nový web!
Publikováno 22. 05. 2020

Vítejte na našich webových stránkách! Po více než 10 letech jsme se rozhodli obléct je do nového kabátu. Jsou teď modernější, přehlednější a najdete v nich všechny potřebné informace. Právě kvůli přehlednosti najdete v aktualitách pouze nejnovější a nejdůležitější příspěvky, které budeme průběžně doplňovat. 


Chybí vám něco na našich webových stránkách? Je nějaké téma, kterému myslíte, že bychom se měli věnovat? Dejte nám o tom vědět na podpora@medikaal.cz.


Konec nouzového stavu - důležitá fakta
Publikováno 15. 05. 2020

Pokud Vláda nerozhodne jinak, končí ke dni 17. 5. 2020 nouzový stav. V souvislosti s tím schválila vláda následující opatření:


1. Usnesení vlády č. 538 ze dne 11. května 2020 zrušilo možnost nahrazovat vstupní pracovnělékařské prohlídky čestným prohlášením s účinnosti ode dne 14. 5. 2020.

Od 14. 5. 2020 tak již nelze nahradit posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání (vstupní pracovnělékařskou prohlídku) čestným prohlášením.


2. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 20020/2020-1/OVZ ze dne 13. května 2020 stanovilo přechodné období pro provedení pracovnělékařských prohlídek následovně:


Přechodné období pro zaměstnance bez VSTUPNÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY (pracovněprávní vztah zaměstnanců vznikl kdykoliv během nouzového stavu a byl nahrazen čestným prohlášením)


VSTUPNÍ PROHLÍDKU je nutné absolvovat:

 • do 90 dnů ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu, pokud jde o práce zařazené do kategorie 1 nebo 2;
 • do 30 dnů ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu
  • u prací zařazených do kategorie 2R (rizikové), 3 nebo 4 a prací doposud do kategorií nezařazených;
  • u prací konaných podle jiných právních předpisů (např. strojvedoucí, elektrikáři, piloti, policie, hasiči a další);
  • u prací s rizikem ohrožení zdraví, s výjimkou rizik:
   • práce ve školách a školských zařízeních podle školského zákona
   • řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle § 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (tzv. řidiči referenti).


Přechodné období pro PERIODICKÉ A MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY (pro zaměstnance, kterým v době nouzového stavu vypršela platnost stávajícího lékařského posudku)

Platnost stávajících lékařských posudků se prodlužuje:

 • o 90 dnů ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu, u osob dle výsledků propadlého lékařského posudku zdravotně způsobilých k práci
 • o 30 dnů ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu, u osob dle výsledků propadlého lékařského posudku zdravotně způsobilých k práci s podmínkou

Tímto mimořádným opatřením Ministerstvo zdravotnictví stanoví, že čestná prohlášení vydaná v souladu s Usneseními vlády České republiky, jsou platná po přechodnou dobu i po ukončení nouzového stavu, a to z důvodu, aby zaměstnanci, kteří jsou na jejich základě způsobilí k výkonu práce, nepozbyli všichni naráz tuto způsobilost v okamžiku ukončení nouzového stavu.


Lékařské prohlídky již někteří naši smluvní lékaři provádějí, kontaktujte prosím naše operátory pro vyřízení objednávky prohlídky. 

Projekt Zdravel
Publikováno 30. 04. 2020

Rádi bychom Vám představili nové řešení projektu Zdravel, s jehož pomocí mohou Vaši zaměstnanci online sledovat své zdraví a případné příznaky COVID-19. Jednoduchý eHealth nástroj pomáhá udržet efektivitu provozu, minimalizovat riziko nákazy tohoto onemocnění na pracovišti, a také lépe řídit pracovní síly například při návratu zpět do zaměstnání. Řešení již zavádí ŠKODA AUTO a další významní zaměstnavatelé.

Rezervujte si termín dohledu již nyní
Publikováno 24. 04. 2020

Aby se zabránilo významnému posunutí v nastavených periodách dohledů a případně zvýšených finančních nákladů za nahromaděné dohledy v čase, začali jsme již s pravidelným prováděním dohledů pracovišť. Samozřejmě se jedná o klienty, u kterých to situace dovoluje.


Všichni naši pracovníci jsou poučeni nově nastavenými pravidly, vybaveni ochrannými pomůckami a postupují dle přijatých opatření daného klienta.


Pro domluvu termínu dohledu nás kontaktujte na e-mailu: prasilova@medikaal.cz.

Provádění pracovnělékařských prohlídek
Publikováno 21. 04. 2020

Většina oslovených lékařů si je vědoma budoucího náporu objednávek (s tím, jak se budou různá opatření postupně uvolňovat) a za dodržení přísných hygienických opatření PROHLÍDKY JIŽ BĚŽNĚ PROVÁDÍ.


Dalším důvodem, proč je důležité začít provádět prohlídky již nyní je ten, že čestné prohlášení, které můžete aktuálně se svými zaměstnanci v nouzovém stavu podepisovat, NEBUDE po jeho ukončení (pravděpodobně k 30. 4. 2020) PLATNÉ.


Vaši zaměstnanci tak NEBUDOU po tomto datu ZDRAVOTNĚ ZPŮSOBILÍ VYKONÁVAT DANOU PROFESI.


V případě, že máte zájem, aby se Vaši zaměstnanci již postupně na prohlídky objednávali, kontaktujte nás na e-mailu objednavky@medikaal.cz

Jsme Vám stále k dispozici
Publikováno 14. 04. 2020

Ačkoliv jsou některé naše služby omezeny (prohlídky, dohledy pracovišť), tak se stále můžete obracet na naše operátory, kteří Vám rádi pomohou s poradenstvím (např. ohledně mimořádných prohlídek, nastavení informačního systému, změny u kontaktních osob aj.), vedením lhůtníku prohlídek, vedením lhůtníku dohledů pracovišť, s nedořešenými objednávkami a dalšími nutnostmi.


Někteří z Vás již mohli od našich operátorů obdržet e-mail ohledně tzv. „nedořešených objednávek“. Velmi děkujeme za spolupráci při řešení těchto objednávek, které je nyní prostor řešit.

Pracovnělékařské prohlídky již nyní?
Publikováno 09. 04. 2020

Všichni jistě doufáme v to, že nouzový stav skončí co možná nejdříve. Jelikož po ukončení nouzového stavu již NEBUDOU platit čestná prohlášení, očekáváme enormní zájem o pracovnělékařské prohlídky.


Proto jsme se rozhodli začít zjišťovat situaci u našich smluvních lékařů a v případě, že by bylo v možnostech některých z nich provádět prohlídky již nyní, budeme všechny naše klienty neprodleně informovat.

DOHLEDY PRACOVIŠŤ jsou z naší strany opět možné
Publikováno 08. 04. 2020

V době, kdy byl nouzový stav vyhlášen, jsme naše klienty informovali, že pozastavujeme provádění dohledů pracovišť.


Bylo to zejména z toho důvodu, že ani naši pracovníci nebyli, stejně jako většina lékařů, vybaveni ochrannými pomůckami.


Nyní jsme již plně zásobeni, a v případě Vašeho zájmu jsme připraveni dohledy pracovišť za dodržení všech hygienických opatření provádět, tak jak nám ukládá legislativa.


Pokud máte zájem o provedení dohledů na Vašich pracovištích, kontaktujte nás na e-mailu: prasilova@medikaal.cz

Usnesení Vlády k pracovnělékařským prohlídkám – další informace
Publikováno 26. 03. 2020

Jak jsme Vás již informovali, tak na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 214 o přijetí krizového opatření, se po dobu nouzového stavu VSTUPNÍ PROHLÍDKY nahrazují čestným prohlášením.


Dnes jme všem svým klientům zaslali čestné prohlášení v anglické verzi, které mohou využít, pokud by přijímali anglicky hovořící uchazeče. V případě, že Vám e-mail s tímto čestným prohlášením nedorazil, kontaktujte nás na e-mailu: info@medikaal.cz


Stále doporučujeme, že pokud využijete v době nouzového stavu čestné prohlášení a máte profese zařazeny do kategorie 2, 2R, 3 a 4 doporučujeme vstupní prohlídku řádně provést po odvolání nouzového stavu, dle Vyhlášky 79/2013 Sb., v platném znění.


V této nelehké situaci přejeme všem jen to dobré.

Prosba o pomoc
Publikováno 18. 03. 2020

Naše sesterská společnost Poliklinika I.P.Pavlova bohužel nemá dostatek ochranných pomůcek, aby ochránili zdravotníky/pacienty a zachovali tak chod běžných ambulancí. Prosíme kohokoliv o pomoc ohledně poskytnutí ochranných pomůcek (roušek) – ať už jednorázových nebo ušitých.


Pokud můžete jakkoliv pomoc, neváhejte naši sesterskou společnost (nebo klidně i nás) kontaktovat.Všichni Vám bude moc vděční. 

Děkujeme. :)

Aktuální provoz naší kanceláře
Publikováno 17. 03. 2020

Vážení klienti,


chtěli bychom Vás informovat, že od dnešního dne tj. 17.3.2020 až do odvolání máme zkrácenou pracovní dobu, a to od 9:00 do 15:00 hodin.


Bohužel ani osobně s námi není možné cokoliv řešit (věřte, že vše co je nutné řešit osobně, vyřešíme po skončení aktuální situace). 


Děkujeme za pochopení.

Usnesení Vlády k pracovnělékařským prohlídkám v době nouzového stavu
Publikováno 17. 03. 2020

Dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. 3. 2020 č. 214 se:

I. nařizuje, že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020


1. lze u zaměstnanců, jejichž pracovně právní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením, jehož vzor je přílohou tohoto usnesení a byl všem klientům zaslán do mailu

a) zdravotní průkaz podle § 19 odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a

b) posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č.373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů


2. není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů.

E-maily s aktuálními informacemi
Publikováno 17. 03. 2020

Prosíme všechny naše klienty, aby si pečlivě zkontrolovali došlou poštu ve svých e-mailových schránkách.


V uplynulých dnech jsme rozesílali hromadné e-maily s aktuálními informacemi ohledně nouzového stavu v ČR směrem k námi poskytovaným službám. 


Samozřejmě plánujeme rozesílat další zprávy s tím, jak se situace bude postupně vyvíjet a měnit.


Pokud Vám žádný e-mail nedorazil, zkontrolujte prosím svůj SPAM BOX – popřípadě nás kontaktujte a my Vám informace zašleme znovu.


Děkujeme!

Nouzový stav v ČR – neprovádění dohledů pracovišť
Publikováno 16. 03. 2020

I přesto, že činnost některých našich klientů nebyla pozastavena vyhlášením nouzového stavu v ČR (prodejny s krmivem pro zvířata, trafiky, optiky a jiné), nebudeme až do odvolání provádět plánované dohledy pracovišť. Plně tak podporujeme pravidla, která vláda ČR zavedla ve snaze zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19.


Veškeré dohledy pracovišť budou našimi pracovníky provedeny co nejdříve, jakmile to situace umožní.


Děkujeme za pochopení.

Nouzový stav v ČR – zrušení prohlídek
Publikováno 15. 03. 2020

Vzhledem k Vládou vyhlášenému nouzovému stavu v ČR kvůli koronaviru vydalo Sdružení praktických lékařů doporučení pro všechny ordinace praktických lékařů. Jedním z doporučení je s okamžitou platností přestat od pondělí 16. 3. 2020 poskytovat pracovnělékařské služby.


Termíny prohlídek:


*V PRAZE 16. 3. 2020 a dále rušíme prostřednictvím SMS.


*MIMOPRAHU je nutno si ověřit telefonicky v dané ordinaci. Předpokládáme, že doporučení budou dodržovat všichni praktičtí lékaři.


Děkujeme za pochopení

Jak postupovat v případě návratu zaměstnanců z oblastí se zvýšeným výskytem koronaviru?
Publikováno 09. 03. 2020

1. Návrat z rizikové oblasti, ale zaměstnanec nemá žádné příznaky (horečka, kašel)


- kontaktovat epidemiologa místně příslušné KHS, který provede hodnocení rizika


- na základě hlášení od hygieniků rozhodnou o karanténě na dálku praktičtí lékaři2. Návrat z rizikové oblasti a zaměstnanec má příznaky (horečka, kašel)


- kontaktovat epidemiologa místně příslušné KHS, který provede hodnocení rizika


- na základě hlášení od hygieniků rozhodnou o karanténě na dálku praktičtí lékaři


- dle rozhodnutí hygieniků bude provedeno vyšetření pacienta na koronavirusStále samozřejmě doporučujeme sledovat aktuální informace a doporučení na webu www.mzcr.cz a www.mzv.cz.

Mytí rukou
Publikováno 05. 03. 2020

I obyčejným mytím rukou můžete předejít KORONAVIRU


Důležité je, si umýt ruce vždy když:

 • zakašlete
 • smrkáte
 • pokud se staráte o nemocného
 • před, během a po přípravě jídla
 • před jídlem
 • po použití toalety
 • máte viditelně špinavé ruce
 • při kontaktu se zvířaty nebo živočišným odpadem


Dále je také dobré vědět, jak si správně umýt své ruce. To můžete vidět na našem manuálu na fotce.

Pravidla pro snížení rizika nakažení koronavirem
Publikováno 04. 03. 2020

Vybrali jsme pro Vás ty nejzákladnější pravidla pro snížení rizika nakažení koronavirem:1) často a důkladně si myjte ruce pomocí desinfekčních přípravků na alkoholové bázi nebo mýdlem a vodou2) kýchejte nebo kašlete do rukávu na předloktí nebo kapesníčku (kapesníček okamžitě vyhoďte a umyjte si ruce)3) předcházejte blízkému kontaktu s kýmkoliv kdo má horečku nebo kašel

Koronavir
Publikováno 02. 03. 2020

Jelikož se téma KORONAVIRU velmi dotýká našeho oboru, tak bychom svým klientům chtěli sdělit, že bedlivě sledujeme stav a vývoj tohoto viru v ČR s ohledem na námi poskytované služby.


Proto můžeme všem našim klientům aktuálně doporučit, aby sledovali aktuální informace a doporučení ke služebním cestám zaměstnancům na webu www.mzcr.cz a www.mzv.cz.